Uvijek vama na usluzi

Na samom početku novog tisućljeća, 2001. godine, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pratio je trendove modernog poslovanja i primjenjivao najnovije metode komunikacije s građanima, korisnicima i osiguranicima te prilagodio poslovanje suvremenim tehnologijama i potrebama korisnika.

Uvijek vama na usluzi

Da bi se korisnicima informacije iz djelokruga HZMO-a pružale brže i točnije, a istodobno osigurao učinkovitiji i organiziraniji rad radnika Infocentra, uspostavljen je besplatni Otvoreni telefon putem kojeg su građani mogli izravno dobiti sve potrebne informacije iz nadležnosti HZMO-a.

Jedinstveni broj za upite građana bio je tada jedan od najsuvremenijih oblika izravne interaktivne komunikacije s javnošću.
Sljedeće godine u funkciju je stavljen i Govorni automat za pružanje osnovnih informacija o ostvarivanju prava na doplatak za djecu i informacija o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina, što je rezultiralo značajnim unaprjeđenjem rada službi koje su operativno radile na provedbi osiguranja zbog manjeg opterećenja pozivima građana. Obavijesti na Govornom automatu redovito su se ažurirale i dopunjavale novim informacijama.

S obzirom na izvrsnu prihvaćenost usluga Otvorenog telefona te Govornog automata, s radom je 2003. započeo i Pozivni centar povezanih institucija (MRSS, HZMO, HZZO, HZZ, DZZOMM, HAGENA, REGOS) radi učinkovitijeg pružanja informacija građanima te je tada izrađena i tzv. Knjiga znanja, a komunikacija s korisnicima odvijala se i davanjem odgovara na upite putem uspostavljene mrežne stranice HZMO-a.
Protekom godina, a radi bolje komunikacije iz specifičnih nadležnosti, povezane institucije izdvojile su se iz jedinstvenog Pozivnog centra te je svaka institucija uspostavila vlastiti informativni telefon kako bi u okviru svog djelovanja građanima pružila brže, cjelovitije, jasnije i relevantnije informacije.

Na taj je način nastao današnji infotelefon HZMO-a koji je ključna sastavnica Infocentra, a Otvoreni telefon, Govorni automat i zajednički Pozivni centar, uspostavom kojih je HZMO među prvima pratio trendove komuniciranja s građanima, smatraju se temeljima današnjeg Infocentra.

Infocentar jedinstveno je mjesto na kojem građani mogu dobiti sve potrebne informacije i ključan je dio politike poslovanja HZMO-a radi kontinuiranog unaprjeđenja otvorenosti institucije prema javnosti s fokusom na korisnika.

Infocentar osnovan je u okviru Ureda za odnose s javnošću, a radnici Infocentra stručni su i specijalizirani za rad sa strankama te su zbog stečenog radnog iskustva u raznim službama HZMO-a upoznati sa svim područjima rada HZMO-a, stoga profesionalno i kompetentno mogu odgovoriti na upite građana pristigle putem telefona, web-obrasca ili elektroničke pošte. 

Radi osnaživanja Infocentra i korištenja modernih tehnologija u odnosu s građanima, uspostavljena je aplikacija HZMO Live koja svojom funkcionalnošću omogućuje učinkovitiju komunikaciju s građanima te kontinuirano praćenje i analizu upita, u skladu s kojima se kreiraju dodatne usluge prilagođene potrebama korisnika.

Infocentar će i u idućim godinama nastaviti pratiti razvoj tehnologije i prilagođavati svoj rad i usluge potrebama korisnika i osiguranika kako bi i u narednih 100 godina bio Uvijek vama na usluzi.